Najeba

للدفع من خلال البريد المصري

لكورس

(wedding Planning) 


ارسل مبلغ فقط 300 جنيه

 على الحساب التالي

0723300007404818

على ماسنجر message ومن بعدها ابعتلنا

http://m.me/najebacom

.بتأكيد الدفع

دقائق بعدها قليلة هيجيلك كل تفاصيل دخول الكورس وتقدر تبدأ الكورس في أي وقت

Document